"بوی نامطبوع شهر هجرت و کانی دینار نقض حقوق شهروندی است"

 

هوا لازمه حیات بشر است و نیاز بە هوا بیش از آب و غذا است. در اهمیت هوا همین کافیست که آدمی بدون غذا چند روز یا چند هفته می تواند زندگی کند اما بدون هوا چند دقیقه بیشتر نمی توان زنده بود.
استفاده از هوای پاک و سالم، از جمله حقوق طبیعی هر انسانی است.
متاسفانە چندین سال است بوی نامطبوع ناشی از زباله ها و فاضلاب یا آب ماندگی در کانال ها و جوی ها و... شهر هجرت و کانی دینار چند ماه از سال بخصوص در ایام گرم سال همچون تابستان، خاطر هر شهروند و مسافری را آزرده می کند. اطلاعات پزشکی وزرات بهداشت حاکی از آن است عوارض تنفسی بر روی افراد "مسن و کودکان" بیشتر است.
هوای سالم و محیط طبیعی پاک برای شهروندان به عدالت اجتماعی مربوط میشود و بیانگر حقوق شهروندی است با این بیان که بهداشت ، درمان ، محیطی سالم و پاک باید به طور یکسان و برابر برای همگان باشد. سلامت یک کالای عمومی است و بە صورت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می شود، سلامتی نه تنها به رفاه فرد دلالت دارد، بلکه به رفاه اجتماعی ، عاطفی، روحی و فرهنگی کل جامعه نیز تمرکز دارد. محرومیت در برخورداری از سلامت، منجر به تشدید نابرابری های اجتماعی و نقض حقوق شهروندی و در نهایت پیامدهای روانی نامطلوب آن خواهد شد.
انجمن بین المللی، "عدالت در سلامت" برای حقوق شهروندان را اینگونه بیان می نماید عدالت در سلامت یعنی فقدان تفاوت های سیستماتیک و بالقوه قابل برطرف کردن در یک یا چند جنبه از سلامت در یک جمعیت و زیرگروه های اقتصادی، اجتماعی ، دموگرافی و جغرافیایی.
با این توصیف برابري يكي از مهمترين معيارها و شاخص ها براي داوري درباره موفقيت سياستهاي بخش بهداشت است اساساً برابري به نوعي مترادف با انصاف و عدالت است عدالت جزء لاينفك ديدگاه ما از جهان است.
حفظ و صيانت‌ از محيط مستلزم‌ انضباط و رعايت‌ نظم‌ اجتماعي‌ است‌ و ضمانت‌ اجرايي‌ آن‌ نيز وجود قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ قوي‌ و محكمي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آنها ميتواند آثار سوء و زيانبار آلودگي‌ هاي ‌محيطي‌ را به‌ حداقل‌ ممكن‌ برساند.
در كشور ما قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ متعددي‌ در زمينه‌ آب‌، هوا، فاضلاب‌، مواد غذايي‌، اماكن‌ و موارد تخلف‌ زيست‌ محيطي‌ وجود دارد كه‌ اغلب‌ آنها با بهداشت‌ محيط مرتبط مي‌ باشند.
نخست قوانین اساسی:
✓ اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، بي سرپرستي، از کار افتادگي، حوادث و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به شکل بيمه و غيره را حق همگان دانسته و "دولت" را مکلف کرده که طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي سلامت و درمان را براي تک تک ايرانيان تامين کند.
اين اصل از قانون اساسي کشور نشان مي دهد که توجه به سلامت و بهداشت مردم جامعه از مهم ترين حقوق انساني است که قانونگذار به آن توجه ويژه داشته است. وقتي صحبت از حق سلامت به ميان مي آيد منظور يک حق بشري است که به هرکس اجازه مي دهد به تمام خدمات پزشکي، بهداشتي، آب سالم، غذاي کافي، محيط زيست تميز و محيط کار سالم در بالاترين سطح استاندارد فيزيکي و رواني آن دسترسي داشته باشد. بر اين اساس نبايد حق بر سلامت را به امر درمان پزشکي محدود کرد.

✓ بند يک اصل 43 قانون اساسي، بهداشت‏ و درمان‏ به عنوان نيازهاي اساسي شمرده شده و تامين آن براي‏ همه از "وظايف دولت" قلمداد شده است.
اما آنچه بیش از همه نظر را جلب می‌کند مفاد اصل 50 قانون اساسی است که حفاظت از محیط زیست را در مفهوم عام وظیفه همگانی دانسته است؛
"کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته"
بر این اساس همه نگهبان سلامت شهری و همه مسئول آن هستیم.

حمایت قانونگذار در سلامت اجتماعی و محیط و تفکیک وظایف:

- آئين نامه بهداشت محيط مصوب هیات وزیران:
اين‌ آئين‌ نامه‌ در تاريخ24/4/1371 به‌ تصويب‌ هيئت‌ محترم‌ وزيران‌ رسيده‌ و در حقيقت‌‌ وظايف ‌و فعاليتهاي‌ بهداشت‌ محيط كشور را تبيين‌ نموده‌ است.
ماده 1 :
بهداشت محيط:
بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.
ماده 5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بمنظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط اقدام نمايد.
- تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مواجهه با آلودگی‌های بهداشتی، وزارت بهداشت یا سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول تشخیص و تعقیب متخلفان می‌داند.
- ماده ۱۵ قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴ نیز سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول اجرا و اعمال قانون یاد‌شده اعلام کرده است.

منبع : اینجا چراغی روشن است . |بوی نامطبوع شهر هجرت و کانی دینار نقض حقوق شهروندی است .
برچسب ها : سلامت ,بهداشت ,محيط ,حقوق ,اجتماعی ,محیط ,حقوق شهروندی ,کانی دینار ,بهداشت محيط ,آئين‌ نامه‌ ,محیط زیست